administratiekantoor

Khalil

U bent ondernemer
U kunt zich bezighouden met uw core-business, wij zorgen voor uw boekhouding. Ook kunnen wij uw aangiften opstellen en indienen.

WIJ ZIJN UW STEUN

DAS voor Financials
Als ondernemer kunt u verstrikt raken in diverse juridische- en financieel juridische aspecten van het ondernemen. Ook wij krijgen van onze klanten steeds vaker juridische- en credit management vragen. Natuurlijk willen wij u hierbij ondersteunen. Daarom zijn wij aangesloten bij DAS voor Financials. Hierdoor kunt u, als klant van ons, kosteloos én onbeperkt van de Juridische Adviesdesk én incasso service van DAS gebruik maken.
Inkomstenbelasting

Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting werkt bij ons kantoor als volgt:
het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Wanneer u alle benodigde gegevens verzameld heeft, kunt u deze bij ons langs brengen. Indien dit voor u niet mogelijk is, kan dit natuurlijk ook door ons bij uw thuis worden opgehaald. Vervolgens worden uw gegevens bij ons op kantoor verwerkt. Na verwerking ontvangt u van ons een brief met een berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen alsmede een uitdraai van de in te dienen (winst)aangifte, een machtiging en een factuur. Wanneer u akkoord bent met de in te dienen aangifte zendt u de getekende machtiging aan ons retour. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aangifte elektronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst. Wanneer u de aanslag ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag. Wij hanteren een vaste prijs voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Omzetbelasting
Op basis van de door u of door ons verwerkte administratie kunnen wij uw aangifte omzetbelasting verzorgen. Afhankelijk van uw situatie verzorgen wij maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uw aangifte omzetbelasting. Uw aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor electronisch verzonden naar de Belastingdienst. Vervolgens ontvangt u van ons een uitdraai van de verschuldigde omzetbelasting. Mocht de Belastingdienst naar aanleiding van de ingediende aangifte vragen hebben, dan zullen wij deze voor u afhandelen.
Vennootschapsbelasting
Als het jaarrapport compleet en besproken is met de ondernemer dan verzorgen wij ook de deponering voor de Kamer van Koophandel. Vervolgens kunnen wij voor u ook de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen. Na verwerking van uw jaarstukken in de aangifte vennootschapsbelasting ontvangt u van ons een brief met een berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen alsmede een uitdraai van de in te dienen aangifte en een machtiging. Wanneer u akkoord bent met de in te dienen aangifte zendt u de getekende machtiging aan ons retour. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aangifte elektronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst. Wanneer u de aanslag ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag.
Salarisadministratie

Salarisadministratie behoort tot een van de specialiteiten van ons kantoor.
Niet alleen het doen van loonberekeningen, het aanleveren van salarisstroken en jaaropgaven,
maar ook het elektronisch verzenden van uw aangifte loonheffingen is een service van ons
kantoor waar we trots op zijn.

Wij zijn snel en flexibel………….even snel een loonberekening voor uw nieuwe medewerker of
sollicitant…….wij regelen dat graag voor u!
Maar ook voor:

 1. Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 2. Het doen van ziekte- en hersteldmeldingen.
 3. Het verzorgen van uw aangifte Loonheffingen.
 4. Ontslagaanvragen.
 5. Prognoseberekeningen.
Advieswerk

Voor vele zaken kunt u terecht bij ons kantoor.

 • Welke stappen moet u ondernemen om uw bedrijf te verkopen?
 • Welke rechtsvorm moet u kiezen?
 • Moet ik mijn bedrijf omzetten in een BV of moet ik juist weer terug naar de eenmanszaak,
 • Wat zijn de fiscale gevolgen en voor- en nadelen?
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er als ik een werknemer aanneem die in de WIA zit?
 • Ik krijg binnenkort een boekenonderzoek van de Belastingdienst, welke voorbereidingen moet ik treffen?
 • Ik ga voor mezelf beginnen, welke stappen moet ik nemen?

Zo maar een aantal voorbeelden waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Voor al uw
vragen kunt u terecht bij ons kantoor.

Starters

Waar moet u o.a. aan denken bij het starten van een eigen bedrijf?

 • Een goede naam voor uw bedrijf en een juiste registratie bij de Kamer van Koophandel Welke rechtsvorm kiest u ? (eenmanszaak, BV)
 • Hoe registreer ik mij bij de Belastingdienst
 • Wat moet ik bijhouden aan administratie en op welke wijze, wat kan ik zelf en wat besteed ik uit
 • Algemene betalings–en leveringsvoorwaarden
 • Hoeveel belasting moet ik gaan betalen, wat is een goede prognose
 • Waar moet ik mij tegen verzekeren
 • Moet ik mij aansluiten bij een branchevereniging
 • Welke tarieven c.q. prijzen moet ik hanteren
 • Wanneer kan ik gebruikmaken van de fiscale aftrekposten
 • Is het zinvol om een ondernemersplan te maken

Kijk voor meer informatie ook op de site van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel en bezoek de startersinformatiebijeenkomsten van de Kamer van Koophandel.

“Wij maken gebruik van de professionele software van Nextens.”
Nader Khalil

Bezoekadres

Blokmakerstraat 8 ASSEN
0592 301441 info@khaliladmin.nl

Openingstijden

Alle werkdagen:
9.30 - 18.00 uur

Erkend Leerbedrijf

Onze gegevens

Blokmakerstraat 8 9403 VD Assen
0592 301 441
info@khaliladmin.nl

Openingstijden

Alle werkdagen: 9.30 - 18.00 uur